hoek l.gif - 852 Bytes hoek r.gif - 865 Bytes

Auto Hobby Club "Kijkduin"

"lidmaatschap"

 

Toegankelijk voor burgerambtenaren werkzaam bij het ministerie van defensie.

Het lidmaatschap van de autohobbyclub wordt aangegaan voor ten minste één verenigingsjaar en vervolgens stilzwijgend verlengd, telkens voor één jaar, tot dit wordt opgezegd. Deze opzegging dient tenminste vier weken voor het verstrijken van het kalenderjaar schriftelijk te geschieden. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

Voor het lidmaatschap van de autohobbyclub wordt een contributie geheven, welke jaarlijks op voorstel van het bestuur van de autohobbyclub, in de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Zonodig in overleg met het bestuur van de M.B.S.O.V. De leden dienen tevens lid te zijn c.q. te worden van de M.B.S.O.V.  De contributie hiervoor wordt afzonderlijk door de M.B.S.O.V. geregeld. De betaling van de contributie geschiedt per, aan de leden toegezonden, overschrijving / stortingskaart. De contributie dient per verenigingsjaar, bij vooruitbetaling, te worden voldaan. Aanmeldingen in de maanden november en december, worden geacht lid te zijn tot het eind van het aankomend verenigingsjaar. Er zal geen reductie plaatsvinden, wanneer men zich in de loop van het verenigingsjaar als lid aanmeldt.

 

Bovenstaande staat ook beschreven in het reglement, artikel 4 en 5, van de Auto Hobby Club "Kijkduin".