hoek l.gif - 852 Bytes hoek r.gif - 865 Bytes

Auto Hobby Club "Kijkduin"

Geregeld gestelde vragen (Frequently Asked Questions)

 

 Wat zijn de mogelijkheden in de club

De mogelijkheden, die aan de leden van de A.H.C. worden geboden zijn alle ter beschikking gestelde faciliteiten, zoals het vrij kunnen beschikken van de hefbruggen. (Het is verstandig vooraf een datum en tijdsreservering vast te leggen op een daarvoor ingericht bord). De werkruimte toewijzing geschied in overleg met de dienstdoende toezichthouder. In de club is (veelal) specifiek gereedschap aanwezig. Het zelfstandig gebruik van dat specifieke gereedschap is aan banden gelegd! In sommige gevallen moet het op gezette tijden worden uitgevoerd door een specialist. Voor wat betreft het beheer en het gebruik van de materialen en hobbyruimtegereedschappen wordt de nadruk gelegd op eerlijkheid en netheid. De geleende gereedschappen dienen schoon teruggelegd of ingeleverd te worden. Defecten, ontstaan tijdens gebruik, dienen direct te worden doorgegeven aan de dienstdoende toezichthouder. Op ieder lid rust de plicht om na gebruik van de hobbyruimte, de bruggen en gereedschappen, schoon achter te laten. Het doel van de autohobbyclub is haar leden in staat te stellen, een ieder op zijn/haar eigen wijze, maar wel door zelfwerkzaamheid, hun hobby uit te oefenen. Het is niet toegestaan andere werkzaamheden uit te voeren dan die, welke zij zelf volledig kunnen overzien en waarvan zij zich in staat achten deze zelfstandig uit te kunnen voeren of  tegen betaling werkzaamheden uit te voeren aan een ander dan het eigen voertuig of tegen betaling werkzaamheden uit te laten voeren aan het eigen voertuig of  enige vorm van commercie te bedrijven. De club heeft ook een lichte aanhangwagen ter beschikking. Voor het lenen van deze aanhangwagen dient een “Huurcontract voor aanhangwagen” te worden ingevuld en ondertekend. De voorwaarden in dit huurcontract dienen te worden nageleefd.

    Terug