hoek l.gif - 852 Bytes hoek r.gif - 865 Bytes

Auto Hobby Club "Kijkduin"

Geregeld gestelde vragen (Frequently Asked Questions)

 

 Hoe kan ik lid worden van de vereniging

De autohobbyclub "Kijkduin" is een afdeling van de personeelsvereniging Marine - Bedrijf - Sport- en Ontspanning - Vereniging (afgekort: M.B.S.O.V) Den Helder en is toegankelijk voor leden, beschreven in de statuten van de M.B.S.O.V, onder het onderwerp: "Leden en donateurs", artikel 5 en 6. Men moet lid zijn van de M.B.S.O.V, alvorens lid te kunnen worden van n van zijn afdelingen, zoals die van de A.H.C. Het lidmaatschap van de personeelsvereniging (hoofdbestuur) M.B.S.O.V  wordt afzonderlijk gend en staat los van het lidmaatschap van een afdeling.  Het aangaan van een lidmaatschap bij de autohobbyclub geschiedt door het bestuur van de autohobbyclub! Lid zijn van de M.B.S.O.V wil nog niet zeggen dat men automatisch lid kan worden van de autohobbyclub. Het bestuur van de autohobbyclub bepaalt het toetreden tot AHC-lid. Het lidmaatschap van de autohobbyclub wordt aangegaan voor ten minste n verenigingsjaar en vervolgens stilzwijgend verlengd, telkens voor n jaar, tot dit wordt opgezegd. Deze opzegging dient tenminste vier weken voor het verstrijken van het kalenderjaar schriftelijk te geschieden. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. De betaling van de contributie geschiedt eenmalig aan de geregistreerde leden door toezending van een acceptgirokaart. De acceptgirokaarten gaan in de eerste week van het nieuwe jaar de deur uit. De contributie dient per verenigingsjaar te worden voldaan. Aanmeldingen in de maanden november en december, worden geacht lid te zijn tot het eind van het aankomend verenigingsjaar. Er zal geen reductie plaats vinden, wanneer men zich in de loop van het verenigingsjaar als lid aanmeldt. Deze aanmelding geschiedt met een inschrijfformulier, aanwezig in de club. Deze moet volledig ingevuld en na goedkeuring, betaald worden aan de toezichthouder. De geheven contributie is per auto, welke het lid op zijn naam heeft staan. Een geldig kentekenbewijs dient overlegd te worden!

    Terug